ЖАҢАЛЫҚТАР

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!
«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

Акционерлердің 2021 жылғы 18 тамызда өткізілген жылдық жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хабарлаймыз.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны 1 942 380 жай акцияны құрайды.

Дауыс беруге 1 926 445 жай акцияны иеленетін 8 акционер қатысты, бұл дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ын құрайды.

 

Жиналыстағы дауыс беру қорытындылары:

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Қоғамның есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы»:

«қолдады» – 1 926 445;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы»:

«қолдады» – 1 926 445;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша «Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы»:

«қолдады» – 1 440 850

«қарсы» – 485 595

«қалыс қалды» – жоқ.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша «2020 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы»:

«қолдады» – 1 440 850

«қарсы» – 485 595

«қалыс қалды» – жоқ.

5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша «2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау»:

«қолдады» – 1 926 445

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ.

6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша «ӨТМК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы»:

«қолдады» – 1 926 445

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ..

7. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау»:

Акционерлердің өтініштерінің болмауына байланысты күн тәртібіндегі бұл мәселе талқыланбады.

 

«ӨТМК» АҚ есеп комиссиясы