ЖАҢАЛЫҚТАР

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ  АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

2021 жылғы 22 желтоқсанда өткен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хабарлаймыз.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны 1 942 380 жай акцияны құрайды.

Дауыс беруге 1 926 445 жай акцияны иеленетін 8 акционер қатысты, бұл дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ын құрайды.

 

Жиналыстағы дауыс беру қорытындылары:

1. Күн тәртібінің «Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы» бірінші мәселесі бойынша:

 

«қолдады» – 1 926 445;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ.

 

2. Күн тәртібінің «Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы» екінші мәселесі бойынша:

 

«қолдады» – 1 926 445;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ.

 

«ӨТМК» АҚ есеп комиссиясы