ЖАҢАЛЫҚТАР

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!
«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!
2022 жылдың 28 қыркүйегінде өткен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері туралы хабарлаймыз.
Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны 1 942 380 жай акцияны құрайды.
Дауыс беруге 1 926 445 жай акцияға ие 8 акционер қатысты, бұл дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 99,2% құрайды.

 
Жиналыста дауыс беру қорытындылары:

1. Күн тәртібіндегі «2022 жылғы 14 шілдедегі Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту туралы, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімін өзгерту туралы» бірінші мәселе бойынша:

«қолдады» - 1 926 445 
«қарсы» - жоқ;
«қалыс қалды» - жоқ.


2. Күн тәртібіндегі «ӨТМК» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу туралы» екінші мәселе бойынша:
«қолдады» - 1 926 445 
«қарсы» - жоқ;
«қалыс қалды» - жоқ.

 
3. Күн тәртібіндегі «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы 2006 жылғы 15 маусымдағы Ереженің қолданылуын тоқтату туралы» үшінші мәселе бойынша:
«қолдады» - 1 926 445 
«қарсы» - жоқ;
«қалыс қалды» - жоқ.

 

                                                                                                 «ӨТМК» АҚ есеп комиссиясы